ES projektai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas

Pateiktas projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“  projektinis pasiūlymas

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2017 m. gruodžio 1 d. pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ projektinį pasiūlymą pagal priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ patikrai.

Projekto metu ketinama atlikti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją Pravieniškių gyvenvietėje, pakloti nuotekų tinklus iki Pravienos upės (apie 2,3 km) ir įrengti žiotis, atlikti nuotekų siurblinės NS1 (esančios Pravieniškių kolonijos teritorijoje) iškėlimą už kolonijos teritorijos ribų ir įrengimą, įskaitant, privažiavimo kelio ir elektros kabelio įrengimą, NS2 (Pravieniškių g.), NS3 (Šv. Florijono g.), NS4 (Pašulių g.) rekonstrukciją, iškelti iš kolonijos teritorijos slėginius tinklus (apie 0,5 km). Įgyvendinant šią veiklą numatomas ir projektavimo ir inžinerinių paslaugų įsigijimas, taip pat rekonstrukcijos darbų techninės priežiūra.

Numatoma įsigyti Hidrodinaminę mašiną bei ratinį traktorių su 15 m3 talpos cisterna.

Projekto vertė - 7.174.061,57 Eur iš jų ES lėšos - 5.739.249,26 Eur, Pareiškėjo lėšos - 1.434.812,31 Eur.

X