Vandens kokybė

Informacija vartotojams

Viešai iš čiaupo tiekiamas geriamasis vanduo turi būti saugus, o jo kokybe privalo pasirūpinti jį tiekiančios įmonės. Tam reikia nuolat atlikti fizikinius, cheminius, bei mikrobiologinius tyrimus. Tyrimų tvarką –mėginių ėmimo vietas, dažnumą, nustatomų analičių skaičių reglamentuoja šiuo metu galiojantis įstatymas Lietuvos Higienos norma HN 24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, o jo vykdymą kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal iš anksto suderintą geriamojo vandens programinės priežiūros planą.

 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ eksploatuoja 30 vandenviečių visame Kaišiadorių rajone. Geriamojo vandens nuolatiniai tyrimai atliekami atestuotojo UAB „Kaišiadorių vandenys“ laboratorijoje ir mikrobiologiniai tyrimai atestuotoje UAB „Kauno vandenys“ laboratorijoje. Periodiniai toksinių medžiagų tyrimai atliekami Vilniuje laboratorijoje UAB „Vandens tyrimai“.

Per 2014 metus UAB „Kaišiadorių vandenys“ vartotojams patiekė 530 tūkst. m3 geriamojo vandens. Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Europos Sąjungos strateginių fondų lėšomis toliau buvo tęsiami statybos darbai, kurių metu buvo tiesiami nauji vandentiekio vamzdynai, rekonstruojami vandens gerinimo įrengimai. Kaišiadorių vandenvietėje paruoštas vanduo buvo patiektas į gretimas gyvenvietes: Vladikiškes, Avilius ir Ąžuolyno kvartalą. Jau anksčiau vandenį iš šios vandenvietės gauna Kiemelių, Stasiūnų, Kaišiadorių senamiesčio gyventojai. Kaišiadorių vandenvietės vandens kokybiniai rodikliai pateikti lentelėje Nr. 1.

Metų pabaigoje atlikta vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos Žiežmarių ir Žiežmarių Melioratorių vandenvietėse. Gyventojai jau turėjo įsitikinti, kad vanduo tapo skaidresnis. Visų kitų vandenviečių vanduo taip pat saugus vartoti. Cheminiai-toksiniai vandens rodikliai nustatomi kasmet vis kitose vandenvietėse ir tyrimų rezultatus galima pamatyti lentelėje Nr.2

Indikatoriniai rodikliai ir mikrobiologinių tyrimų rezultatai yra lentelėje Nr.1

Lentele 1.doc

Lentelė 2..xls

Lentelė 3 .xls

X