ES projektai

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėkra Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Jau šį rudenį Kaišiadorių savivaldybėje prasidės dideli geriamojo vandens kokybės gerinimo darbai, apie kuriuos savivaldybėje kalbama bemaž treji metai. Startą realiems darbams davė prieš kelias dienas, t.y. gegužės 31 d., geriamąjį vandenį savivaldybės gyventojams tiekiančios UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo  sutartis.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašytoje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete numatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.445.950,18 Eur. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų UAB „Kaišiadorių vandenys" skiriama iki 2.201.697,60 Eur, t. y. Apie 64 proc., projektui realizuoti reikiamos sumos. Kitą pusę reikiamų lėšų privalės apmokėti UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir projekto partneris – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas

Pateiktas projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“  projektinis pasiūlymas

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2017 m. gruodžio 1 d. pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ projektinį pasiūlymą pagal priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ patikrai.

Projekto metu ketinama atlikti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją Pravieniškių gyvenvietėje, pakloti nuotekų tinklus iki Pravienos upės (apie 2,3 km) ir įrengti žiotis, atlikti nuotekų siurblinės NS1 (esančios Pravieniškių kolonijos teritorijoje) iškėlimą už kolonijos teritorijos ribų ir įrengimą, įskaitant, privažiavimo kelio ir elektros kabelio įrengimą, NS2 (Pravieniškių g.), NS3 (Šv. Florijono g.), NS4 (Pašulių g.) rekonstrukciją, iškelti iš kolonijos teritorijos slėginius tinklus (apie 0,5 km). Įgyvendinant šią veiklą numatomas ir projektavimo ir inžinerinių paslaugų įsigijimas, taip pat rekonstrukcijos darbų techninės priežiūra.

Numatoma įsigyti Hidrodinaminę mašiną bei ratinį traktorių su 15 m3 talpos cisterna.

Projekto vertė - 7.174.061,57 Eur iš jų ES lėšos - 5.739.249,26 Eur, Pareiškėjo lėšos - 1.434.812,31 Eur.

X