Naujienos

!!! Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams !!!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo  12 straipsnio, 4 dalimi VMVT Kaišiadorių VMVT 2018-09-03 dieną sprendimu Nr.31V6-32 sustabdė UAB „Kaišiadorių vandenys“ veiklą  Žiežmarių –melioratorių vandenvietėje „Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas“. Geriamas vanduo neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 3 lentelės reikalavimų . Boro koncentracija viršijo leistiną ribinę normą.

X