Naujienos

Kaišiadorių miesto gyventojų dėmesiui !

Nuo spalio 17 dienos dėl filtrų patalpos remonto Kaišiadorių vandenvietėje laikinai stabdomi geležies šalinimo įrenginiai. Vanduo išliks saugus vartoti, tik gali atsirasti vandens spalva ir drumstumas. Atsiprašome už nepatogumus.

Dovainonių gyventojų dėmėsiui !

Rugsėjo 24 - 30 d.d. Dovainonių gyvenvietėje bus atliekamas vandens gerinimo stoties remontas.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Svarbi informacija !!! Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams !

Nuo rugsėjo 17 dienos gautas VMVT Kaišiadorių maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimas atnaujinti vandens tiekimą Žiežmarių - melioratorių vandenvietės vartotojams. Vanduo gyventojams tiekiamas iš Žiežmarių  vandenvietės. Jo kokybės rodikliai atitinka visus Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.

!!! Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams !!!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo  12 straipsnio, 4 dalimi VMVT Kaišiadorių VMVT 2018-09-03 dieną sprendimu Nr.31V6-32 sustabdė UAB „Kaišiadorių vandenys“ veiklą  Žiežmarių –melioratorių vandenvietėje „Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas“. Geriamas vanduo neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 3 lentelės reikalavimų . Boro koncentracija viršijo leistiną ribinę normą.

Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams !

     Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės  vandens vartotojams rekomenduojame  vandens negerti ir nevartoti maistui. Maistui ir gėrimui vartokite vandenį,  pirktą parduotuvėse plastikiniuose  buteliuose arba pasirūpinti juo iš kitų vandenviečių (Žiežmarių, Kaišiadorių). Buityje vandens vartojimas neribojamas.

Kaišiadorių miesto, Maironio gatvės gyventojų dėmesiui !

     2018-08-20 d. 16.10 val. UAB "Kaišiadorių vandenys" gavo  pranešimą apie vandentiekio avariją Maironio gatvėje Kaišiadorių mieste.

     Avarinių darbų brigadai nuvykus į įvykio vietą nustatyta, kad UAB "Kerista", vykdydama lietaus kanalizacijos tinklų klojimo darbus pažeidė vandentiekio liniją Maironio gatvėje. Pažeista vandentiekio linijos atkarpa nuo Maironio g. 58 iki Maironio g. 50 buvo nedelsiant atjungta. Vandens tiekimas gyventojams nutrauktas nebuvo.

     UAB "Kerista" privalės vandentiekio gedimą pašalinti nedelsiant.

Pakertų kaimo gyventojams !

Dėl naujo gręžinio pajungimo  š. m. rugpjūčio 1 d. nuo 9 : 00 iki 16 : 00 Pakertų gyvenvietėje nebus tiekiamas vanduo.

Talpyklos su geriamuoju vandieniu bus pastatyta Žiedo gatvėje.

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Rumšiškių miestelio gyventojų dėmesiui !

Š. m. liepos 25 d. apie 19 val. Rumšiškių Aisčio gatvėje vykdydami darbus statybininkai pažeidė vandentiekio vamzdį. Vandens tiekimas Aisčio g. gyventojams buvo sustabdytas.

Šiuo metu iškviesti požemines komunikacijas eksploatuojančios įmonės atstovai.

Vandentiekio atkasimo darbai planuojami nuo 12 val. Vandens tiekimas tūrėtų būti atnaujintas apie 16 val.

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Informacija Antakalnio kaimo geriamojo vandens vartotojams

Antakalnio kaimo gyventojai, kurie naudojasi geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, gali kreiptis į UAB „Kaišiadorių vandenys“ apskaitos skyrių dėl dalinio kompensavimo už geriamąjį vandenį per laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2018 sausio 10 d., kuomet buvo sutrikdytas kokybiško geriamojo vandens tiekimas.

Gyventojai, kurie kreipsis dėl kompensavimo turi pateikti prašymą ir pažymą apie jo būste(name, bute) deklaruotų gyventojų skaičių.

Vandentiekio avarijos !

2018 m. kovo 2 dieną bendrovės eksplotuojamuose vandentiekio tinkluose yra 5 avarijos.

Avarijos Dovainonyse, Paparčiuose ir Girelės gatvėje Kaišiadoryse turėtų būti likviduotos dar šiandien.

Mažesni gegimai Beržų ir Jonavos gatvėse Kaišiadoryse bus remontuojami pirmadieni, antradienį.

Atsiprašome už nepatogumus

UAB „Kaišiadorių vandenys “

Atkurtai Lietuvai 100

UAB „Kaišiadorių vandenys“ prisideda prie sveikinimų ir sveikina Lietuvą su 100-šimtmečiu.

X